آدرس: خ ولیعصر ، تقاطع طالقانی ، برج نور تهران ، طبقه هشتم اداری ، واحد 2008

مرکز تخصصی . لابراتوار هارد ایران

راه حل مشکل عدم شناسایی هارد و ظرفیت صفر در هارد مکستور(Maxtor) و سیگیت(Seagate)

در این مطلب می خواهیم راه حل مشکل عدم شناسایی هارد مکستور یا ظرفیت صفر در هارد سیگیت را بیان نماییم

یکی از روش ها استفاده از ابزار USB TO TTL  و  RS232 TO TTL می باشدکه روش نصب و راه اندازی آن بهمراه خود ابزار ارائه می شودمی بایست در قسمت Hyper Terminal ویندوز ( ویندوز xp) به ترتیب دستورات زیر را وارد نمود

راه حل هارد ظرفیت صفر :

Ctrl +Z

F3 T>/2
<F3 2
F3 2>Z

Spin Down Complete
Elapsed Time 0.138 msecs
<F3 2

حالا قسمت اتصال برد به هارد رو جدا کنید.

F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.242 secs
<F3 2

F3 T>/1
F3 1>N1

حالا هارد رو خاموش کنید و برد رو به حالت قبل برگردانید و سپس هارد رو روشن کنید

CTRL+Z
F3 T>i4,1,22

حالا هارد رو خاموش کنید و مجددا روشن کنید

CTRL+Z on terminal
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 Enter

Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8 Max retries Wr = 00, Max Rd retries = 00, Max T-ECC Level = 14, Max certify Rewrite retries = 00C8
User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful – Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Successful Format – Elapsed Time 0 mins 05 secs

<F3 T

*********************************************************************************************

راه حل عدم شناسایی هارد سیگیت :

Ctrl +Z

F3 T>/2
<F3 2
F3 2>Z

Spin Down Complete
Elapsed Time 0.138 msecs
<F3 2

حالا قسمت اتصال برد به هارد رو جدا کنید.

F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.242 secs
<F3 2

F3 T>/1
F3 1>N1

حالا هارد رو خاموش کنید و برد رو به حالت قبل برگردانید و سپس هارد رو روشن کنید

CTRL+Z
F3 T>i4,1,22

حالا هارد رو خاموش کنید و مجددا روشن کنید

CTRL+Z on terminal
F3 T>m0,2,2,,,,,22 Enter

Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8 Max retries Wr = 00, Max Rd retries = 00, Max T-ECC Level = 14, Max certify Rewrite retries = 00C8
User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful – Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Successful Format – Elapsed Time 0 mins 05 secs

<F3 T